RADA RODZICÓW

Paweł Dobrzyniecki - przewodniczący
Wioletta Tobolska - zastępca przewodniczącego
Katarzyna Kuklak - zastępca przewodniczącego
          Emil Świszcz - zastępca przewodniczącego
Jolanta Kownacka - skarbnik
Marta Kowalska - sekretarz

Regulamin Rady Rodziców