DOKUMENTACJA SZKOŁY

 Aktualne dokumenty najdziecie na nowej stronie:


www.sp4ciechanow.pl

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE

pdf

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

pdf

SYSTEM DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
W STOSUNKU DO UCZNIÓW PRZEJAWIAJĄCYCH NEGATYWNE ZACHOWANIA

pdf

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

pdf

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

pdf

WIELOLETNI PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO N-ELI

pdf

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

pdf

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY

pdf

ZASADY BHP I OCHRONY P.POŻ. W SZKOLE

pdf

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
pdf

  PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW
W SZKOLE

 pdf

 PROGRAM "CHRONIMY DZIECI"

 pdf
ZASADY POSTĘPOWANIA - WTARGNIĘCIE NAPASTNIKA
 pdf
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
 pdf
PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJpdf


Wykaz obowiązujących podręczników dla klas IV-VII


Wykaz obowiązujących programów nauczania dla klas IV-VIIKalendarz roku szkolnego 2017/2018 (dni wolne)

pdf

Harmonogram spotkań z rodzicami

pdf

Zasady przyjmowania dzieci do o. przedszkolnego lub do pierwszej klasy

pdf

 

Wykaz obowiązujących programów i podręczników dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III

Wykaz obowiązujących podręczników dla eduk. wczesnoszkolnej


Wykaz obowiązujących programów nauczania dla eduk. wczesnoszkolnej

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pdfPUBLIKACJE NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK...
K. Skaraczyńska, M. Wojdat