Na terenie szkoły realizujemy programy z zakresu bezpieczeństwa:


"B&N - B  JAK BEZPIECZNY, N  JAK NIECHRONIONY" -
Informacja


"CHRONIMY DZIECI" - Informacja

PROGRAM POLITYKI OCHRONY DZIECI

CERTYFIKAT

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Informacje ogólne
Rządowy program "Bezpieczna +"
Informacje ogólne
ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA NAPASTNIKA

Szkolne zasady...                                      Ulotka